Skip navigation

Az elektromos áram

1.4.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM

Töltéshordozók:

Az elektromos töltéssel rendelkező részecskék. (elektron, proton, pozitív ionok, negatív ionok)

Ion:

Olyan atom vagy molekula (atomcsoport), mely elektromos töltéssel rendelkezik.

A negatív töltésű ion, más néven anion olyan atom vagy molekula, melynek egy vagy több elektrontöbblete van.

kation pedig pozitív töltésű ion, amiben egy vagy több elektronhiány van, mint az eredeti részecskében.

Elektromos vezetők: 

Azok az anyagok, amelyekben könnyen mozgó töltéshordozók találhatók.

Vezetők például a fémek, a szén, a csapvíz, az emberi test. 

Elektromos szigetelők:

Azok az anyagok, amelyek nem tartalmaznak könnyen mozgó töltéshordozókat.

Jó szigetelő például az üveg, a műanyag, a desztillált víz.

Félvezetők

Az anyagok egy más csoportja bizonyos feltételekkel szigetelőként, más feltételek mellett vezetőként viselkedik. Ezeket az anyagokat félvezetőknek nevezik.

A félvezető anyagokat diódák, tranzisztorok, integrált áramkörök (IC)

készítésénél is felhasználják

Földelés

Ha az a célunk, hogy egy test elektromos állapota megszűnjön, akkor egy vezetőt kapcsolunk a test és a Föld közé. Ezt az eljárást földelés nek nevezzük. Ilyenkor a többletelektronok a vezetőn át a Földbe vándorolnak, és így a test semleges lesz. A földelésnek balesetvédelmi szempontból nagy jelentősége van, ezért földelik az elektromos eszközök többségét. A villámhárító is ilyen elven működik. 

Az elektromos áram: 

Az elektromos tulajdonságú részecskék egyirányú, rendezett mozgása.

Az egyenáramnak mind az erőssége, mind a nagysága állandó, nem változik.

Kérdések:

 1. Milyen anyagokat nevezünk elektromos szempontból:
  1. vezetőknek
  2. szigetelőknek
 2. Sorolj fel testeket (legalább kettőt), melyek elektromos szempontból:
  1. vezetők
  2. szigetelők
 3. Mi az elektromos áram?
 4. Mi a töltéshordozó?
 5. Mi az ion?
 6. Mi a kation?
 7. Mi az anion?

1.

Válaszd ki a helyes megoldást!

A Listában fentről lefelé haladj!

A(z)  jó vezető.

A(z)  szigetelő.

A(z)  szigetelő

A(z)  vezető.

Enable JavaScript

2.

Döntsd el melyik állítás igaz, melyik hamis!

Kérdés 1

Az emberi test jól vezető.

Kérdés 2

A desztillált víz szigetelő.

Kérdés 3

A réz szigetelő.

Kérdés 4

A műanyag vezető.

3.

Kérdés

Válaszd ki a helyes megoldásokat!

Answers

A töltéssel rendelkező részecskék egyirányú, rendezett mozgása az elektromos áram.

Az áramerősség jele az A.

5 A az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 5 másodperc alatt 1 C töltés halad át.

Az áramerősséget úgy számíthatjuk ki, hogy az átáramlott töltést osztjuk az átáramlás idejével

Visszajelzés

4.

Kérdés

Mely állítások helyesek?

Answers

Az áramerősség mértékegysége az amper.

5 mA = 5000 A

Az elektromos áramot az áramerősséggel jellemezzük.

Nagyobb az áramerősség, ha ugyanannyi idő alatt több töltés áramlik át a vezető keresztmetszetén.

Ha t1 = t2 és Q1 < Q2 akkor I1 < I2

Nagyobb az áramerősség, ha ugyanannyi töltés hosszabb ideig áramlik át a vezető keresztmetszetén

Visszajelzés

3.

Kérdés

Mely állítások helyesek?

Answers

A proton töltéshordozó

A kation negatív töltésű ion.

A töltéssel rendelkező atom az ion.

Az anion negatív töltésű ion.

Visszajelzés